PARTNEREK

Európai Beruházási Bank (EIB)

Az Európai Unió fejlesztési bankjaként az Európai beruházási Bank kézenfekvő partner a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára. Együttműködésük a két intézmény fejlesztési céljaiban és tevékenységeiben rejlő stratégiai hasonlóságokon alapul, és 1998-ra nyúlik vissza, amikor is az MFB csatlakozott az EIB és (eredetileg) hat magyarországi kereskedelmi bank között létrejött hitelmegállapodáshoz. Azóta számos refinanszírozási hitelmegállapodást írtak alá, és az EIB immár a legnagyobb önálló finanszírozási forrást jelenti az MFB számára, az MFB pedig az EIB, valamint a nem közvetlenül az EIB által finanszírozott magyarországi bankok és fejlesztési projektek közötti összekötővé vált.

Európai Befektetési Alap (EIF)

A Magyar Fejlesztési Bank az Európai Befektetési Alap magyar intézményi részvényese. Az EIF és az MFB célkitűzései – azaz a fejlesztési politikák megvalósításának különösen a vállalkozás, a technológia, az innováció, a növekedés, a foglalkoztatás és a regionális fejlesztés terén történő elősegítése – összhangban vannak egymással. Az MFB bankcsoport tagjai helyzetükből adódóan közvetlenül képesek végrehajtani az EIF megbízásait Magyarországon. Célunk az EIB–EIF működési struktúra magyarországi átültetése az MFB csoporton belül.

Az Európa Tanács Fejlesztési Bankja (CEB)

A CEB az Európa Tanács fejlesztési bankja, küldetése Európa társadalmi kohéziójának erősítése. Ennek megfelelően céljai jelentős részben egybeesnek a Magyar Fejlesztési Bank hitelcéljaival: KKVk munkahely teremtő és megőrző projektjei, szociális (bér)lakásépítés, az egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, az oktatási és szakképzési infrastruktúra fejlesztése, városnegyedek rehabilitációja, környezetvédelem, vidékfejlesztés, történelmi örökség védelme és felújítása. Következésképpen a CEB üzleti modelljének megfelelően 1999 óta számos refinanszírozási hitelkeretet biztosított az MFB számára, elsősorban a KKV és Önkormányzati Hitelprogramok tárgyában; főleg infrastruktúra-fejlesztés, energia-megtakarítás, környezetvédelem és az egészségügy területén.

Európai Bizottság (EC)

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. szakmai szövetségekben fennálló tagságai révén, valamint Brüsszeli Képviselete útján közvetlenül is szoros kapcsolatokat tart fenn az Európai Bizottság számos kapcsolódó szervezeti egységével. Az MFB Képviselete biztosítja a bankcsoport részvételét a Bizottság által szervezett műhelymunkákon és konferenciákon, továbbá aktív résztvevőként van jelen a kohéziós politika alakításával kapcsolatos tárgyalásokon. Az európai köztisztviselőkkel folytatott napi szintű kapcsolattartás folyamatos információáramlást tesz lehetővé az uniós döntéshozók és a fejlesztési politika magyarországi végrehajtásáért elsődlegesen felelős pénzintézet között, továbbá segít az MFB-nek maradéktalanul betartani az Európai Unió gazdaságpolitikai prioritásait és versenypolitikai szabályait.

E tekintetben legfontosabb partnerszolgálataink a Regionális Politikai, a Vállalkozáspolitikai és Ipari, a Gazdasági és Pénzügyi, az Energiaügyi, valamint a Versenypolitikai Főigazgatóság.