A BRÜSSZELI KÉPVISELET TEVÉKENYSÉGE

A Magyar Fejlesztési Bank Zrt. Brüsszeli Képviselete alapvető feladata a Bank stratégiája megvalósításának támogatása, az Európai Uniós vonatkozású elemek végrehajtása. 1997-es alapítása óta a Képviselet folyamatosan bővíti a Bank nemzetközi partnerkapcsolatait az EU tagállamok fejlesztési bankjaival, e bankok érdekeit tömörítő szervezetekkel és szövetségekkel, továbbá az EU pénzügyi intézményeivel, az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és az Európai Befektetési Alappal. (EIF)
A Brüsszeli Képviselet közvetlenül segíti a Bank forrásbevonási tevékenységét, európai uniós finanszírozási programokhoz való csatlakozását; valamint tájékoztatást ad az Európai Unió fejlesztéspolitikai elképzeléseiről, terveiről; az EU fejlesztési bankjainak üzleti tevékenységéről, ún. legjobb gyakorlatáról.
 
A Képviselet legfontosabb feladatai:
 

  • az MFB Zrt. és az MFB csoport nemzetközi viszonylatban ismertté és elismertté tétele;
  • a Bank nemzetközi partnerkapcsolatainak folyamatos bővítése az EU tagállamok fejlesztési bankjaival, e bankok érdekeit tömörítő szervezetekkel és szövetségekkel, továbbá az EU pénzügyi intézményeivel, az Európai Beruházási Bankkal (EIB) és az Európai Befektetési Alappal. (EIF);
  • a Bank forrásbevonási tevékenységének elősegítése európai uniós finanszírozási programokhoz való csatlakozás által;
  • javaslatot tesz új kapcsolatok kialakítására, üzleti lehetőségek kiaknázására;
  • tájékoztatást ad az MFB Zrt. üzleti tevékenységéről, termékeiről, s ennek alapján alakít ki együttműködést a Brüsszelben működő több magyar érdekképviselettel.

 
A Képviselet tájékoztatást nyújt az alábbi témákban:
 

  • Az Európai Unió fejlesztési alapjaival, különösen a Strukturális és Kohéziós Alapokkal kapcsolatos politika alakulása;
  • Az Európai Unió pénzügyi politikájával és intézményeivel kapcsolatos események
  • Az Európai Unió releváns jogszabályainak változása, az EU pénzügyi szektort érintő jogharmonizációs törekvései
  • Az MFB Bankcsoport számára kínálkozó együttműködés lehetőségei
  • Az EU fejlesztési és befektetési bankjainak üzleti tevékenysége, ún. ’best practice’ gyakorlata

 
A 2011. évi Magyar EU Elnökség ideje alatt a Képviselet kiemelt feladataként aktívan hozzájárult az elnökség sikeres lebonyolításához; számos üzleti találkozónak adott otthont illetve támogatóként jelent meg egy-egy rendezvényen.